REZULTATUL FINAL la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj

 proba practică

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

Funcția de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:

 

 

1

Gabor Gabriel-Iosif

85,66

100

92,83

Admis

 

 

  • Candidatul declarat Admis va fi numit în funcție prin act administrativ al conducătorului instituției publice, urmând să fie încheiat contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării.
  • Afişat astăzi, 16.10.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.