Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 23.08.2021- proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

 

 

Rezultatul

final

 

1.

1/3563  din 06.08.2021

 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

 

76,83

puncte

 

92,67

puncte

 

 

169,50

puncte

 

 

Admis

 

  • Afişat astăzi, 25.08.2021, ora 8:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.