Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 21.07.2022 – proba scrisă și 26.07.2022  – interviu 

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 21.07.2022 – proba scrisă și 26.07.2022  – interviu  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de referent M, debutant și referent M, treapta II în cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

      Având în vedere prevederile art.30 alin.(1) și (4) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat final

I. referent M, debutant în cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

1.

1/3601  din 07.07.2022

 

referent M, debutant Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartiment Parcări

75,00

75,00

75,00

Admis

 II.  referent M, treapta II în cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

2.

1/3545  din 05.07.2022

 

referent M, treapta II, Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

61,00

75,00

68,00

Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie.
  • Afişat astăzi, 29.07.2022, ora 8:30, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.