Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 20.07.2022 – proba scrisă și 25.07.2022  – interviu 

Rezultatul final

La concursul de recrutare organizat în data de 20.07.2022 – proba scrisă și 25.07.2022  – interviu  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

 

   Având în vedere prevederile art.34 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat final

I. muncitor calificat – zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

 

 

1.

1/3533 din 04.07.2022

 

muncitor calificat – zidar, treapta III, compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

59,00

60,00

59,50

Admis

 II.  șofer, treapta I la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

2.

1/3582 din 07.07.2022

 

șofer, treapta I – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

64,00

90,00

77,00

Admis

III. îngrijitor, (2posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

3.

1/3492 din 01.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

62,50

65,00

63,75

Admis

4.

1/3560 din 05.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

75,50

80,00

77,75

Admis

IV. portar (2 posturi) – compartimentul administrativ, poartă

5.

1/3491 din 01.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

68,00

70,00

69,00

Admis

6.

1/3615 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

74,00

75,00

74,50

Admis

7.

1/3630 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

40,00

40,00

Respins

 

  • Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie.
  • Afişat astăzi, 28.07.2022, ora 8:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.