Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 20.04.2022 – proba scrisă și 27.04.2022  – interviu  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III, muncitor calificat-zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

 

 

 

Rezultat

final

 

I. portar (2 posturi) – compartimentul administrativ, poartă

 

 

 

1.

1/1994 din 06.04.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Absent

Respins

Respins

Respins

2.

1/2006 din 07.04.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Absent

Respins

 Respins

Respins

II. muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

 

 

 

3.

1/2011 din 07.04.2022

muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III – compart. gospodărire, întreținere domeniu public și privat

72,00

66,66

69,33

Admis

III. muncitor calificat – zidar, treapta III – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

 

 

 

3.

1/2071 din 11.04.2022

muncitor calificat- zidar, treapta III – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

67,33

67,33

67,33

Admis

  • Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere.
  • Afişat astăzi, 02.05.2022, ora 11:30, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.