Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 19.07.2021 – proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal la compartimentul protecția mediului din cadrul Direcţiei Tehnice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

 

 

Rezultatul

final

 

1.

1/3154  din 02.07.2021

 

inspector, clasa I, grad profesional principal, compartiment protecția mediului

 

83,00

puncte

   

82,00

puncte

 

 

165,00

puncte

 

 

 

ADMIS

2.

1/3205 din 07.07.2021

inspector, clasa I, grad profesional principal, compartiment protecția mediului

Respins la selecția dosarelor

Respins la selecția dosarelor

Respins la selecția dosarelor

 

RESPINS

 

  • Afişat astăzi, 21.07.2021, ora 16:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.