Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2022 – proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Compartiment achiziții publice din cadrul Direcţiei Tehnice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

 

 

Rezultat

final

 

1.

3896  din 14.04.2022

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Compartiment achiziții publice

67,00

puncte

75,00

puncte

 

142,00

puncte

 

Admis

 

  •  Afişat astăzi, 16.05.2022, ora 8:30, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.