Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 04.01.2022- proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

 

 

Rezultatul

final

 

1.

1/5417din 10.12.2021

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Respins la selecția dosarelor

Respins la selecția dosarelor

Respins la selecția dosarelor

 

Respins

2.

1/5631din 21.12.2021

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartiment achiziții publice

Absent la proba scrisă

Absent la proba scrisă

Absent la proba scrisă

 

Respins

  • Afişat astăzi, 05.01.2022, ora 16.15, la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.