Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

 

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

Rezultatul selecției dosarelor

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/3825  din 22.07.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

Admis

 

2.

1/4015  din 01.08.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

Admis

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 618 alin.(16) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidații declarați admiși conform art.618 alin.(11) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vor susține proba scrisă în data de 18.08.2022, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 05.08.2022, ora 12:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.