Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 16.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina în construcții și afișaj stradal, Biroul Poliția Locală

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

la concursul de recrutare organizat în data de 16.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina în construcții și afișaj stradal, Biroul Poliția Locală

 

 

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

Rezultatul selecției dosarelor

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/3870  din 26.07.2022

 

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment  Disciplina în construcții și afișaj stradal

Admis

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 618 alin.(16) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidații declarați admiși conform art.618 alin.(11) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vor susține proba suplimentară- proba sportivă, în data de 11.08.2022, ora 10,00. Locaţia de desfăşurare a probei suplimentare: Stadionul Municipiului Marghita, str.Eroilor nr.30.

Afişat astăzi, 05.08.2022, ora 12:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.