Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de bibliotecar S, grad I în cadrul Bibliotecii ”Ioan Munteanu” Marghita, din data de 19.07.2022-proba scrisă

Rezultatele finale

 

   Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) și alin.(4) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat

final

 

1.

1/3565  din 06.07.2022

bibliotecar S, grad I -Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita

88,00

89,66

88,83

Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere.
  • Afişat astăzi, 27.07.2022, ora 9,00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita marghita.ro.