RELUARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ

Reluare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita, suspendat în temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, şi reluat prin derogare de la dispoziţiile mai sus-menţionate, în conformitate cu art. II din Legea 203/2020.

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de conducere – Şef birou – compartiment: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Data de sustinere a probei scrise: 05.10.2020, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita, judeţul Bihor, str. Calea Republicii, nr.1

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Banyai Mark, inspector telefon : 0359409977, int. 15 fax: 0359409982 e-mail: resurse.umane@marghita.ro