RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia pentru care se organizează concursul:

1 funcţie contractuală vacantă de paznic în cadrul compartimentului Pieţe, târguri

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor:

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. Oltean Marius-Lorand

admis

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

Informaţii privind proba scrisă/practica

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 07.01.2020, ora 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise/practice: –

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise/practice

Rezultatul

1. Oltean Marius-Lorand

75

Admis

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: 13.01.2020, ora 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului:

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul

1.Oltean Marius-Lorand

74,33

Admis

Rezultatul final al concursului

Funcţia: 1 funcţie contractuală vacantă de paznic în cadrul compartimentului Pieţe, târguri

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul

1. Oltean Marius-Lorand

74,66

ADMIS