RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

1. Funcţia pentru care se organizează concursul:

îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita

2. Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:
Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.Demeter Ecaterina admis
2. Pașc Monica admis
Observaţii formulate de către membrii comisiei: –
 Informaţii privind proba scrisă/practica
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 22.02.2019, ora  10,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise/practice:
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise/practice Rezultatul***
  1. Demeter Ecaterina
80 admis
  1. Pașc Monica
neprezentat
 Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 22.02.2019, ora 12.00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului:
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul***
  1. Demeter Ecaterina
80 admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia:  îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***
  1. Demeter Ecaterina
160 admis
Funcţia: îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***
  1. Demeter Ecaterina
160 admis
 

Comisia de concurs:

Semnătura
1. Cecan Lia  
2. Ciupe Elena  
3. Horvath Vasile  
Secretarul comisiei: Banyai Mark  

***  se va completa cu menţiunea „admis”, respectiv „respins”