RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia publică pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional:

–        1 post de consilier grad profesional superior, SCLEP

–        1 post inspector grad profesional principal, SCLEP 

–        1 post polițist local, grad profesional principal, Poliția locală          

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Data selecţiei dosarelor:  2.11.2020

 

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului

 

1.Erdei Eniko ADMIS
2. Stan Bogdan ADMIS
3. Demeter Ciprian Stelian ADMIS
 

Observaţii formulate de către membrii comisiei: –

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Data și ora desfăşurării probei scrise: 04.11.2020, ora 10.00

 

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:  –

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final al probei scrise

 

 

Rezultatul

1.Erdei Eniko 91,16 ADMIS
2. Stan Bogdan 89,66 ADMIS
3. Demeter Ciprian Stelian 62,33 ADMIS
 

Informaţii privind interviul

 

Data şi ora desfăşurării interviului: 04.11.2020, ora: 13.00

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final al probei interviu

 

Rezultatul

1.Erdei Eniko  

88,44

 

ADMIS

2. Stan Bogdan 95,33 ADMIS
3. Demeter Ciprian Stelian 89,33 ADMIS
 

Rezultatul final al concursului

 
 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final total

 

Rezultatul

1.Erdei Eniko 89,78  

ADMIS

2. Stan Bogdan 92,45 ADMIS
3. Demeter Ciprian Stelian 75,88 ADMIS
 

Comisia de concurs:

 

Semnătura

președinte: Demeter Cornelia, secretar general  
membru: Pintiuța Laurențiu Bogdan, șef serviciu, SCLEP  
membru: Platona Bianca-Lucia, consilier juridic, Compartiment juridic              
Comisia de concurs:  
președinte: Ardelean Mihai-Sorin, șef serviciu, Poliția locală  
membru: Ciupe Elena, șef serviciu, Adminstrație publică locală  
membru: Curtean Rodica-Angela, consilier juridic, Compartiment juridic              
Secretarul comisiei:  
Banyai Mark, inspector GRU