Lista funcțiilor contractuale vacante din cadrul Municipiului Marghita puse la dispoziția personalului contractual, conform art. 76 lit.d) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii