Decizia nr. 2 din 25.03. 2020 privind amânarea concursului programat în 02.04.2020, orele 10:00 la Casa de Cultură Marghita

Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 2519 din 25.03.2020 la compartimentul juridic.

Având în vedere prevederile Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și a Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, ținând cont de:

– DECRETUL Președintelui României, nr. 195/2020 privind starea de urgență;

– hotărârea Comitetului Național de Urgență nr. 7/2020;

Directorul Casei de Cultură Marghita, Demeter Veronica numită prin Dispoziția nr 415 din 24.07.2017, în calitate de președinte al Comisiei de Concurs pentru postul ½ normă – contabil economist decide:

Art.1.  Se amână examenul programat în data de 02.04.2020, orele 10:00 pe perioada stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii.

Art.2.  Data reluării examenului va fi anunțată printr-o decizie ulterioară.

Art.3.   Prezenta decizie se comunică cu: persoanele care fac parte din comisia de concurs, concurenților și spre afișare.