Concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică în cadrul Spitalului Municipal ,,dr. Pop Mircea,,

angajareConsiliul de Administrație al Spitalului Municipal ,,dr. Pop Mircea,, Marghita organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică în cadrul unității.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Municipal ,,dr. Pop Mircea,, Marghita, în perioada 29.03.2018-11.05.2018; proba constând în susținerea proiectului de management se va desfășura, în data de 07.05.2018 începând cu ora 10:00 la sediul unității din strada Eoilor nr. 12-14.

Dosarele de înscriere la concurs  se vor depune la secretariatul Spitalului Municipal ,,dr. Pop Mircea,, Marghita în perioada 29.03.2018-30.04.2018, în plic sigilat, între orele 8:00 – 15:00.La concurs se pot înscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  • Cunosc limba romana scris si vorbit,
  • Sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical,economico-financiar sau juridic,
  • Sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin ministrului sanatatii,ori sant absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar,economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata potrivit legii,
  • Au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata,
  • Nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea,
  • Sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic),
  • Nu au indeplinit varsta standard de pensionare, conform legii,

 Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

– Cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze,

– Copia certificata pentru conformitate a actului de identitate,aflat in termen de valabilitate,

– Copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente,

– Copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat in managementul sanitar,economic sau administrativ,organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata,potrivit legii,

– Curriculum vitae,

– Adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii superioare de lunga durata,

– Cazierul judiciar,

– Adeverinta din care rezulta ca este apt medical,fizic,neuropsihic de la medicul specialist,

– Proiectul de management realizat de candidat,

– Declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat,

– Declaratie pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existența conflictului de interese ori starea de incopatibilitate cu privire la candidat.

Candidații interesați pot vizita spitalul în data de 03.05.2018, ora 10.

Calendar concurs