Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional superior la Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 23.01.2020 – proba limba străină

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 acordat

Rezultatul obținut
1. Botos Alexandru 80 ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 12 00 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.