Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție, organizat în cadrul Municipiului Marghita

Nr. 10659/04.12.2020

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Bernath Agnes 55 93,33 148,33 ADMIS
2. Isailă Gheorghe 55,50 79 134,50 RESPINS