Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 24.06.2019

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Demeter Ramona-Delia 77 92,33 169,33 ADMIS
 

2.

 

Ujvarosi Mark-Istvan 73,6 86,33 159,9 ADMIS
3. Petrucz Maria-Beata 80,7 92,66 173,36 ADMIS

Comisia de concurs: Semnătura
Preşedinte: Pătcaș Ildiko-Emilia, consilier, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
Membru: Ciarnău Mihaela Florica, şef serviciu, Serviciul Impozite și taxe locale
Membru: Ardelean Mihai-Sorin, şef serviciu, Serviciul Poliția Locală
Secretar: Banyai Mark,  inspector, compartiment gest.resurse umane