Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 21.05.2020

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Boșca Ioan-Dan 93.66 90.66 92.16 ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 21.05.2020, ora 15.