Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Chirce Sergiu-Laviniu 90,33 65 77,66 ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 06.08.2020, ora 13, la sediul Primăriei municipiului Marghita și pe https://marghita.ro/language/ro/category/concursuri-si-examene/