Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 18.09.2019

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Oros Rodica-Lucia 68,50 93.33 80,9 ADMIS

Afişat astăzi, 18.09.2019, ora 1400 la sediul Primăriei municipiului Marghita.