Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în clasă organizat organizat în cadrul Municipiului Marghita, în data de 07.09.2021 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordin nr. 1932 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şidesfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați la examenul de promovare în clasă organizat organizat în cadrul Municipiului Marghita, comisia de concurs numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Marghita nr.573/2021 privind aprobarea organizării examenului de promovare în clasă și numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul depromovare în clasă organizat în cadrul Biroului Poliția Locală Marghita, comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de concurs:

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /

clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

Rezultatul selecției dosarelor

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/4169  din 22.09.2021

 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine publică și rutieră

 

Admis

 

2.

 

1/4170  din 22.09.2021

 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine publică și rutieră

 

Admis

 

 

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 07.10.2021, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 05.10.2021, ora 9:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.