Versenyek es vizsgak

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar