Versenyek es vizsgak

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
1. Funcţia pentru care se organizează concursul: îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita 2. Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: Numele şi prenumele candidatului   Rezultatul