Versenyek es vizsgak

1. Generalităti După transmiterea referatelor de solicitare organizare concurs din cadrul instituției, se verifică de către responsabilul din cadrul GRU dacă pentru ocuparea funcțiilor publice este necesară îndeplinirea
Funcţia pentru care se organizează concursul: 1 funcţie contractuală vacantă de paznic în cadrul compartimentului Pieţe, târguri Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: Numele şi prenumele candidatului
Nr.crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat probă 1. Oltean Marius-Lorand 74,33 ADMIS Secretar: Banyai Mark, inspector GRU *Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie