Versenyek es vizsgak

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi
În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj  acordat Rezultatul obținut 1. Botos Alexandru 80 ADMIS   Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 12 00 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.