Versenyek es vizsgak

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj  acordat Rezultatul obținut 1. Botos Alexandru 80 ADMIS   Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 12 00 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.
Funcţia pentru care se organizează concursul: 1 funcţie contractuală vacantă de paznic în cadrul compartimentului Pieţe, târguri Informaţii privind selecţia dosarelor Data selecţiei dosarelor: Numele şi prenumele candidatului
Nr.crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat probă 1. Oltean Marius-Lorand 74,33 ADMIS Secretar: Banyai Mark, inspector GRU *Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie