Versenyek es vizsgak

Nr. crt.  Numele  candidatului  Punctaj   proba scrisă  Punctaj    interviu  Punctaj   final  Rezultatul final  1.  Groze Mărioara-Genica  89  91,33  90,16  ADMIS    Afişatastăzi,23.03.2020,ora…..la sediul Primăriei municipiului Marghita. 
Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:  Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Funcţia
Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:  Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Funcţia