MIPE a lansat platforma Oportunități de Finanțare UE

Vă informăm asupra faptului că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o platformă online  https://oportunitati-ue.gov.ro/ – un punct unic de acces care integrează informații privind fonduri din mai multe surse de finanțare (programele naționale, operaționale, comunitare etc.), fiind atât interfața între mediul instituțional și beneficiari, cât și un instrument principal la nivelul României în ceea ce privește identificarea de parteneri, incluzând prezentarea exemplelor de bune practici în accesarea finanțărilor disponibile.

Prin intermediul acestei platforme, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va fi o punte de legătură și de contact permanent cu potențialii beneficiari ai surselor de finanțare comunitare, direcționându-i către Punctele Naționale de Contact/Punctele Focale (PNC/PF), Agențiile Naționale responsabile, AM-urile aferente domeniului de interes sau Direcțiile Generale ale Comisiei Europene și/sau Agențiile Executive responsabile, în cazul în care programul de interes nu are un PNC/PF în România.

Platforma  https://oportunitati-ue.gov.ro/  integrează informații consistente pentru toți potențialii beneficiari, atât din mediul privat, cât și public, precum și din mediul academic și de cercetare, în vederea creșterii vizibilității surselor de finanțare europeană și a eficientizării canalelor de comunicare dintre autoritățile care gestionează aceste finanțări și cei cărora le sunt destinate.

Platforma https://oportunitati-ue.gov.ro  realizează în premieră și conectarea utilizatorului atât cu Portalul Comisiei Europene Funding & tender opportunities, cât și cu site-urile oficiale ale instituțiilor care gestionează fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat. Platforma se dorește o cale de comunicare eficientă, iar prin înscrierea în secțiunea specifică puteți deveni parteneri, având oportunitatea de a vă face cunoscute activitățile din proiecte pe care le derulați sau viitoarele dumneavoastră proiecte. Alte resurse informaționale privind gestionarea fondurilor europene pot fi accesate la adresa electronică: https://mfe.gov.ro/

De asemenea, în cadrul platformei puteți găsi oportunități de finanțare active la secțiunea https://oportunitati-ue.gov.ro/apeluri-deschise-de-comisia-europeana/, motiv pentru care vă rugăm să diseminați această informație în rândul colaboratorilor și partenerilor dumneavoastră.