RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2016

Numele autoritatii sau institutiei publice:

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in 2014

A1

60

2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public

A2

16

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:

a. pe site-ul propriu

A2_1

5

b. prin afisare la sediul propriu

A2_2

16

c. prin mass-media

A2_3

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normative

A3

5

Din care, solicitate de:

a. persoane fizice

A3_1

b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

A3_2

5

4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

2

5. Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite

A5

1

6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numarul total al recomandarilor primite

A7

1

8. Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative

A8

9. Numarul intalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite

A9

1

10. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2016 fara a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate in procedura de urgentă sau contin informatii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

1

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numarul total al sedinţelor publice (stabilite de institutiile publice)

B1

15

2. Numarul sedintelor publice anuntate prin:

a. afisare la sediul propriu

B2_1

15

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

c. mass-media

B2_3

3. Numarul estimat al persoanelor care au participat efectiv la sedintele publice (exclusiv functionarii)

B3

28

4. Numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-media

B4

5. Numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publice

B5

0

6. Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate

B6

0

7. Numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului: 0

a. informatii exceptate

B7_1

b. vot secret

B7_2

c.alte motive (care ?)

B7_3

8. Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor publice

B8

15

9. Numarul proceselor verbale (minuta) facute publice

B9

15

C. Cazurile in care autoritatea publică a fost actionată in justitie

1. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizională intentate administratiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

b. rezolvate favorabil institutiei

C1_2

0

c. in curs de solutionare

C1_3

0

Textul Legii nr. 52/2003 se gaseste pe site-ul Agentiei pentru Strategii

Guvernamentale: www.publicinfo.ro

Glosar de termeni:

  • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generală
  • Asociatie legal constituită = orice organizatie civică, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica
  • Minuta = documentul scris (procesul verbal) in care se consemneaza in rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedintă, precum si rezultatul dezbaterilor
  • Proiect de act normativ = textul actului normativ inainte de adoptare
  • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau in scris, primită de catre autoritatile publice de la orice persoană interesata in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a actelor normative
  • Sedintă publica = sedinţa desfasurată in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata