A dokumentumok listája

icon_regulamentLista a hivatalból kibocsájtott közérdekű információkról-544/2001-es Törvény alapján.

 1. A helyi közigazgatás szervezetét és működését szabályozó normatív törvények.
 2. A szervezeti felépítés, a szolgáltatások és osztályok hatáskörei, a működés időrendje, az ügyfélfogadás időrendje, a Margittai Municípium Polgármesteri Hivatalának.
 3. A margittai hivatal vezetőségének család-és utóneve
 4. A közérdekű információ szórásáért felelős közhivatalnok neve és utóneve
 5. Margitta városházának elérhetőségei: név, telefon, fax, e-mail cím és webcím.
 6. Pénzügyi források, költségvetés és pénzügyi mérleg
 7. Programok és sajátos stratégiák

A közérdekű dokumentumokat tartalmazó listát a Polgármesteri Hivatal arra szakosodott szerve( osztálya) állítja/ gyűjti össze az 544/2001-es számú Törvénynek megfelelően, közérdekű információkat tartalmazó.

 1. A Helyi Önkormányzat által elfogadott határozatok vagy meghallgatások
 2. A polgármester rendelkezései a Helyi Tanács üléseinek napirendjét megállapítandó.
 3. A Margittai Önkormányzat polgármestere által kibocsájtott rendelkezések.
 4. A Helyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata.
 5. A polgármester hivatal személyzetére vonatkozó szervezési és működési szabályzat.
 6. Belső működési szabályzat
 7. A tanácsadói mandátum érvényesítésére vagy érvénytelenítésére vonatkozó döntések
 8. A polgármester-helyettes tanácsosi testületének választási határozatai
 9. A Margittai Helyi Tanács összetétele
 10. Szakbizottságok összetétele
 11. A városi tanácsosok és a polgármester helyettes éves jelentései
 12. A polgármester szakszemélyzetéhez tartozó helyi tanácsosok és köztisztviselők vagyon és érdeknyilatkozata.
 13. A Margitta Polgármesteri Hivatal vezető személyzetének család-,és utóneve, valamint a fogadóórák programja.
 14. Az intézmény organigrammája- az irodák megnevezése, szolgáltatások, irányok, telefonszámok, fax.
 15. A Margittai Önkormányzat társadalmi-gazdasági fejlődését figyelembe vevő stratégiák,programok.
 16. A Margittai Önkormányzat kockázatelemzési és lefedettségi terve.
 17. A Margittai Municípium területére vonatkozó katasztrófák, kiürítési tervek.
 18. Árvízvédelmi terv
 19. Helyi költégvetés, pénzügyi mérleg, költségvetési eredmény végrehajtási számlája, költségvetési kiadások számlája
 20. A helyi hatóság helyzete és az eladósodottsági mértéke
 21. A Helyi Tanács által megállapított adózási és járulékösszeg megállapítása, valamint ezek kiszámítása az előnyös elbírálásban részesülő polgárok esetében, az erre a törvényalkalmazásra vonatkozó információkat illetően a 227/2015-ös számú adókód-Törvény az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.
 22. Az Önkormányzat várostervezési és városiasítási dokumentációi, megvalósításukhoz szükséges anyagi és pénzügyi eszközök meghatározására vonatkozó döntések: általános várostervek, várostervezési előírások, városi tervek várostervezésre, részletes várostervek, utcai bútorokkal kapcsolatos helyzet-, és helymeghatározási tervek, várostervezési igazolások, építési engedélyek, rendeltetési helyváltoztatások módosítása.
 23. A kiállított városi tervezési igazolások és kiállított építési engedélyek jegyzéke

 

A Margittai Municípium által kiadott és kezelt dokumentumok a közérdekű információkról, más, mint amit a Monitorul Oficialban közölnek

LISTA AZOKRÓL A DOKUMENTUMOKRÓL, AMELYEKET NEM SZOLGÁLTATHATUNK KI AZ ÁLLAMPOLGÁROK KÉRELMEIRE AZ 544/2001-ES TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN