Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Marghita 2021-2027