Sedinta Consiliului local al municipiului Marghita din 21.12. 2016

Dispozitia nr. 604 din 15.12.2016
privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 21.12. 2016
Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau
DISPUNE:
Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în sedinta ordinara pe data de miercuri 21.12.2016 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarâre privind validarea Dispozitiilor primarului nr. 549 din 8.11.2016 si nr. 599 din 6.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia de buget finante
2. Proiect de hotarâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a municipiului Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare. Comisia de buget finante
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
 Raport de avizare. Comisia de buget finante
4. Proiect de hotarâre pentru necesitatea contractarii unei aplicatii pentru incasarea online a taxelor si impozitelor si stabilirea modului in care este suportat comisionul de tranzactionare pentru incasarea online a taxelor si impozitelor
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  Raport de avizare. Comisia de buget finante

5. 
Proiect de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de urbanism
6. Proiect de hotarâre pentru modificarea statului de functii a Spitalului municipal 
Dr. Pop Mircea Marghita 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
 Raport de avizare: Comisia sociala, sanatate, cultura 
Comisia de buget finante
7. Proiect de hotararâre privind aprobarea conventiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială încheiate între Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociatia Caritas Catolica Marghita, respectiv între Consiliul Local al Municipiului Marghita si Fundația Crestină Elim 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
 Raport de avizare: Comisia socială, sanatate, cultura
8. Proiect de hotarâre pentru stabilirea componentei Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor culturale si sportive acordate in conformitate cu Legea 350/2005 , precum si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia sociala, sanatate, cultura
9. Proiect de hotarâre privind modul de administrare a spatiilor libere situate pe str. Eroilor nr. 9
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat
10. Raport de activitate al directorului SPAACS Marghita la incheierea mandatuluide 3 ani.
Prezinta: ec. Durnea Cosmin , director SPAACS Marghita
11.Probleme curente