Rezultatul probei scrise la examenul/concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat în cadrul Municipiului Marghita în data de 20.10.2020

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.481/2020, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Observaţii
1. Borsi Iuliu 51,50          ADMIS
2. Parje Florin-Gabriel 54,16 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector;
  • Afişat astăzi, 20.12.2020, ora 12, la sediul Primăriei municipiului Marghita.