Rezultatul probei scrise al concursului organizat în data de 20.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Rezultatul probei scrise al concursului organizat în data de 20.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba scrisă

Rezultat proba scrisă

I. muncitor calificat – zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

1.

1/3533 din 04.7.2022

muncitor calificat – zidar, treapta III, compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

59,00

Admis

II.  șofer, treapta I la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

2.

1/3582 din 07.07.2022

șofer, treapta I – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

64,00

Admis

III. îngrijitor, (2posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

3.

1/3492 din 01.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

62,50

Admis

4.

1/3560 din 05.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

75,50

Admis

IV. portar (2 posturi) – compartimentul administrativ, poartă

5.

1/3491 din 01.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

68,00

Admis

6.

1/3615 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

74,00

Admis

7.

1/3630 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

40,00

Respins

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 25.07.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 20.07.2022, ora 14,00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.