Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019

Indicator 2019
Instituția postează pe site informații actualizate, în format deschis și într-un limbaj accesibil publicului larg cu privire la drepurile beneficiarilor și căile de urmat în relația cu administrația? DA
Numărul total al recomandărilor primite 0
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate 0
Numărul efectiv al participanților (exclusiv funcționarii) la ședințele publice 0
Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative 8
Situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor legale (inclusiv cazurile în curs de soluționare) 0
Numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării acestora 0
Număr de proiecte de acte normative adoptate 15
Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative 7
Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative 0
Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate) 0
Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare 0
Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ 0
Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate 0
Număr de şedinţe publice organizate la inițiativa instituției 7
Număr de participanţi la şedinţele publice 0
Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative 9
Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile 0
Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice 0
Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie  0
Număr şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale 0
Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției 7
Număr de solicitări de informaţii de interes public primite  
Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal  
Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal  
Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns  
Număr de reclamaţii administrative  
Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil  
Număr de plângeri în instanţă  
Număr de hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public  
Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale  
Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică  
Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public  
Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public DA
Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001pentru ultimul an DA
Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției  
Alte situaţii  
Instituția PRIMĂRIA MARGHITA
Numele și prenumele celui care a completat chestionarul Szabó Timea – informațiile privind Lega nr. 52/2003