Napirendi pont 2020.09.17-ből

1.Határozattervezet, amely a költségvetés helyreigazítását illeti 2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Ülésvezető elnök: a Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság