NAPIRENDI PONTOK Amely a Margittai munícipium Helyi Tanácsának összeülését illeti 2020.augusztus 21-én, 13:00 órától, Margitta munícipium Helyi Tanácsának nagytermébe.

1.Határozattervezet megállapítása: A Margittai munícipium és a hozzá tartozó falvak magánházaktól való szemétszállítási díj és hulladékgyűjtő térfogatának meghatározása, amelyeket az AVE Bihor fog alkalmazni.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

 

2.Határozattervezet Margitta munícipium köztulajdonában levő javak leltárában található pozíciók módosításáról, bizonyos kadaszterszámok létesítésébe és a jogi szempontból való szabályozásáról egyes Margitta munícipium belterületében található területeknek.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nylatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

 

3.Határozattervezet, amely Margitta munícipium privát tulajdonát képező területein levő garázsok eladásáról és azok értékének  megállapításáról.

 Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

 

4.Határozattervezet, amely a technikai- gazdasági mutatókat és a társfinanszírozását illeti, a beruházási célkitűzésnek megfelelően:,, a háztartási csatornázás kibővítése  a Horea utcai pompa állomáson’’, mely a Helyi Nemzeti Fejlesztési program keretében történik, 2017-2020.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminsztráló Bizottság és a Költségvetési Bizottság

 

5.Határozattervezet, amely a technikai-gazdasági mutatók és társfinanszírozást illeti, a beruházási célkitűzésnek megfelelően:,, A víz és szennyvíz hálózat kibővítése Kéczben és Genyétén’’, amelynek a  finanszírozását biztosítják, a Helyi Nemzeti Fejlesztési Program keretén belül, 2017-2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Költségvetési Finanszírozási Bizottság.

 

6.Határozattervezet a 78/2019 és 133/2019 határozatok visszavonására, amelyben 2991 négyzetméternyi területet, 101873-as kadaszterszám 101873 Telekkönyvi számú T.Vladimirescu 178-as szám alatt, mely Margittai munícipium privát területe , direkt koncesszióba lett adva a Sc. Agrilinc Srl-nek.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a finanszírozási Bizottság.

 

7.Határozattervezet, amely a Piata Independentei 3-as szám alatt található ingatlan eladási árára vonatkozik,  100886-os szám alatt, 100886-os topó számmal,  a koncessziós szerződések kinevezettje (tulajdonosainak ).

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság.

 

8.Határozattervezet, a Margittai munícipium privát tulajdonában található, a Republicii 49-es szám alatt található ingatlan eladási árának megállapításáról, ,amely a Telekkönyvben 102232-es topószámmal szerepel, a koncessziós szerződés kinevezettje, Papp László tulajdonának.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Költségvetési bizottság.

 

 

9.Határozattervezet a  kultúra és sporttevékenységek projektjeinek elfogadásáról, amelyek nem visszatérítendő finanszírozásban részesülnek, a 2020-as évi   helyi költségvetésből.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Költségvetési Bizottság.

 

10.Határozattervezet, a  Margitta köz és magántulajdont képező leltári  javakat illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

 

 

11.Határozattervezet, amely a nyilvános licit nélkül történő koncesszióba adását illeti bizonyos területeknek,  56/126638 négyzetméter területből, 1476/1-es topó számmal,  104951-es Telekkönyvi számmal,Margittán, a Salcâmilor utca 4-es szám alatt található, Buboi Vasile Remus és felesége Buboi Ortenzia Ramona részére.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

 

 

12.Határozattervezet  a 163-as számú/2018.01.09 koncessziós szerződés meghosszabbításáról, 2008.01.09-ből, amelynek célja a 31 négyzetméternyi ingatlan és annak megfelelő 8,39 négyzetméternyi kvóta részről, a Crișan utca 2-es szám alatt, I emelet, amelyet a Bihar megyei Egészségügyi Vezetőséggel lett megkötve.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

 

 

13.Határozattervezet, amely az étkezési normák megállapítását illeti, a Helyi Rendőrség Szolgálat személyzetének, Margitta munícipium polgármesterének szakapparátusából.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

 

  1. .Határozattervezet az OMV Petrom Társaságnak jóváhagyott 85 négyzetméter területnek, a használati és szolgasági jogról való megállapításról, összterület 16. 090 négyzetméter/CF 51470 Tóti, a gázvezetékek bővítésére vonatkozó befektetéseknek.

 Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

 

15.Határozattervezet, a Margitta municípium tulajdonában levő 234 négyzetméter terület 104952 kadaszterszámmal , CF 104952 koncesszióba adásáról nyilvános licit által.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

 

16.Határozattervezet, amely a Margittai munícipium költségvetés helyreigazítását illeti a  2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz éss magántulajdont adminisztráló Bizottság

 

 

17.Határozattervezet, amely az Erdészeti Alapból származó faállománynak értékesítőről amely Margitta munícipium köztulajdona.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

Mezőgazdasági Bizottság.

 

18.A Margitta-i munícipium Helyi Rendőrségének tevékenységi jelentése 2020.január-júliusra.