Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.06.26

A Margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes ülésre való összehívására 2019.06.26-án, a polgármesteri hivatal nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1 bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Ugyanannak a törvénynek 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján Margittai munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester,

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.06.26-n, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a Crisan utca 7a szám alatt levő területnek direkt eladását, amely 651 Kadaszterszámmal és 102216-os telekkönyvi számmal és 652-es Kadaszterszámmal, 102274-es Telekkönyviszámmal, területek, melyek az épületek tulajdonosainak privát tulajdonát képezik.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

2.Határozattervezet amely a Margitta munícipium privát tulajdonát képező, az Aleea Tineretului utcán levő, területeknek eladásáról, amelyeken garázsok vannak és az ANEVAR felhatalmazott értékelő kiértékelési jelentésének elfogadása ezekről.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló bizottság

3.Határozattervezet a direkt koncesszióba adásáról a 2991 négyzetméternyi a 101873 kadaszterszámmal, 101873-as Telekkönyvi számmal, a T.Vladimirescu utcán levő privát területnek, a Sc. Agrilinc Srl részére, terasz, játszótér és parkoló építésére a Casa Bihorului Panziónak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

4.Határozattervezet a kulturális és sport projektek elfogadását illetően, amelyek  nem visszatérítéses finanszírozásban részesülnek, 2019-es évre a helyi költségvetésből.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, oktatási, egészségügyi, felekezeti és szociális védelmi bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a finanszírozási támogatás elfogadását illeti a helyi költségvetésből azoknak a felekezeteknek, amelyek Margitta munícipium hatáskörébe esnek.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

Egyebek