Informare Hepatita A

Având în vedere situația epidemiologică din Județul Bihor privind evoluția cazurilor de Hepatită Virală A, și în scopul limitării evoluției, respectiv prevenirea apariției de noi cazuri / focare de hepatia A, vă rugăm să luați măsurile ce se impun în această situație și să afișați la loc vizibil următoarele informații și recomandări pentru populația generală.

Recomandări:

–  la nivel comunitar autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii trebuie să aplice ferm şi eficace măsurile pentru :

  1. a) asigurarea normelor de igienă și sănătate publică stipulate în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 cu completările și modificările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995 cu completările și modificările ulterioare, și asigurarea în unitățile școlare de materiale de curățenie și dezinfecție în cantități suficiente
  2. b) preluarea, colectarea și îndepărtarea ritmică a reziduurilor / deșeuri / gunoaie;
  3. c) dotarea cu europubele suficiente
  4. d) construirea de rampe pentru colectarea reziduurilor;
  5. e) vidanjarea latrinelor unde este posibil
  6. f) existența contractului valid cu o firmă DDD (Dezinfecție – Dezinsecție – Deratizare) autorizată pentru efectuarea acțiunilor DDD și derularea acțiunilor DDD conform legislației în vigoare și la nevoie
  7. g) asigurarea continuității aprovizionării cu apă potabilă curentă
  8. h) educația pentru sănătate și diseminarea mesajelor specifice prin mediatorul sanitar și / sau asistentul medical comunitar / medic școlar, asistent medical școlar (în unitățile de învățământ).

–  la nivel individual:

     o   respectarea normelor generale și individuale de igienă și a informațiilor și recomandărilor specifice (conform anexei)