Elaborare alternativa finala a PUG pentru “Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Marghita” și finalizarea raportului de mediu

Municipiul Marghita în calitate de titular, anunță publicul interesat aupra elaborării alternativei finale a PUG pentru “Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Marghita” și finalizarea raportului de mediu, care pot fi consultate la Primăria Municipiului Marghita, cu sediul în municipiul Marghita, Calea Republicii, nr. 1, județul Bihor și la sediul APM Bihor, municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, de luni-vineri, între orele 9-14.
Cometariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul APM Bihor, tel.: 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm..ro și Primăria Municipiului Marghita, cu sediul în municipiul Marghita, Calea Republicii, nr. 1, județul Bihor, tel. 0259- 362001,0359409978;0359409979;0359409980,fax:0359-409982,e-mail primaria@marghita.ro, până la data de 05.09.2019.