Dispoziţia nr. 415 Din 11.09.2019 – pentru modificarea Dispoziţiei nr.328 din 10.07.2019, privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorităţii administrativ teritoriale Marghita

Avand în vedere:

            – referatul Compartimentului resurse umane, înregistrat la nr. 6268/11.09.2019;

           – Dispoziţia nr. 348 din 21.09.2018, privind desemnarea consilierului etic la nivelul unității administrativ-teritoriale;

            – Dispoziţia nr.328 din 10.07.2019  privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorităţii administrativ teritoriale Marghita;

            – prevederile art. 453, Capitolul V, Secțiunea I din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, privitoare la Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică;

            În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

            Primarul Municipiului Marghita,  Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE

            Art.1. Se modifică art. 2 alin. 1 al Dispoziţiei nr.328 din 10.07.2019, privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorităţii administrativ teritoriale Marghita, în sensul desemnării dnei Boșca Eta-Timea, inspector superior din cadrul Serviciului Administrație publică locală, compartiment asistență socială, în funcţia de  secretar titular.

            Art.2.  Restul prevederilor dispoziției inițiale răman neschimbate.