DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL AUTOGĂRII MARGHITA

Anunț privind dezbaterea publică

 

          Astăzi, 14 septembrie 2022 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al   autogării din Municipiul Marghita

Dezbaterea publică va avea loc în data de   12 octombrie  2022 , ora   15 .00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

             Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere :

 • Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Cornelia Demeter,  telefon: 0259362001, int. 13. 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare, raportul de specialitate, textul complet al proiectului actului respectiv.

            Documentația poate fi consultată:

 • aici
 • la sediul instituției
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 12  octombrie 2022 

 • prin formularul online disponibil aici;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
 • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
 • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind Regulamentului  de organizare și funcționare al   autogării din Municipiul Marghita ”. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 13, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Cornelia DEMETER.