Creșterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita” Cod SMIS 155336

DENUMIREA PROIECTULUI:

Cresterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita, Cod SMIS 2014+ 155336

 

BENEFICIAR:

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

 

DESPRE PROIECT:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare și MUNICIPIUL MARGHITA în calitate de Beneficiar al finanțării, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 1569/23.06.2022, pentru proiectul “Cresterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita” Cod SMIS 2014+ 155336. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Componenta 1 – Cresterea siguranței pacienților în structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluidele medicale, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Operațiunea – Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de răspuns a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” din Marghita la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 astfel încât acesta să fie în timp util si eficient.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Instalarea sistemului de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” din Marghita.

2. Îmbunătățirea actului medical în cadrul întregii structuri a spitalului.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat în speță de locuitorii Municipiului Marghita și a judetului Bihor, iar în ansamblu de populația României.

 

Rezultate aşteptate:

Dotarea cu un Sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” din Marghita.

 

Valoare totală proiect:

Valoarea totală a proiectului este de 739 347,00 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de 739 347,00 lei, adică 100 %.

 

Durata de implementare: este de 6 luni, perioada: între data 01 iunie 2022 și 30 noiembrie 2022

***

Comunicat de presă (aici)

 

Link-uri utile:

Date beneficiar: MUNICIPIUL MARGHITA, Str. Calea Republicii nr. 1, judetul Bihor, cod postal 415300, tel./fax: 0259-362001,0359-409982, e-mail: primaria@marghita.ro, www.marghita.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

 

Site-ul web al Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020: https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/