Comunicat de presa 01.02. 2018

Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2018 a fost publicat pentru consultare

Joi,  01.02.2018, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2018 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada   01.02.2018 –  15.02.2018 la adresa de email: primaria@marghita.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.

Valoarea bugetului general este de 22.190.867  lei, din care bugetul de functionare reprezinta 16.665.936 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 5.524.931 lei.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au  avut in vedere prevederile legilor,reglementarilor si normelor in vigoare precum si structurile organizatorice existente ale institutiilor  subordinate si structura organizatorica  proprie  a Consiliului local si a aparatului propriu al primariei.

Proiectul de buget a fost construit avand in vedere  sursele de venituri si baza legala a incasariilor ,nivelul impozitelor, taxele si tarifele, gradul de realizare al acestora, frecventa incasarilor, precum si  prevederile  legale privind  transferurile, cotele si sumele defalcate din unele   venituriale bugetului de stat    si  excedentul  anilor precedenti  in  vederea solutionarii necesitatilor bugetare  pentru anul 2018, in scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

La fundamentarea proiectului de buget nu s-au luat in calcul  sumele din cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului si pentru institutiile de invatamant.

Lista de obiective prioritare prevede:

 1. Continuarea obiectivului – Infiintare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita – derulat prin AFM
 2. Suport topo si bornare pt PUG
 3. Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea – SF+PT
 4. Reabilitarea si extinderea sediul Primariei reactualizare SF+PT
 5. Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale
 6. Elaborare PUZ – Zona Parc balnear
 7. Retea de apa si canalizare Chet si Ghenetea
 8. Instalatie de cogenerare pe biomasa
 9. Reabilitare biblioteca
 10. Amenajare piata noua – proiect ROHU
 11. Construire bazin pt copii
 12. Constuire centura ocolitoare loc Marghita
 13. Dotari independente – spatii verzi – masina cu scara
 14. Achizitie teren domeniu public
 15. Construire ateliere scolare –Liceul tehnologic Horea
 16. Extinderea cladirii scolii Goga 2 Marghita, str P-ta Idependentei nr. 1
 17. Proiect ROHU
 18. Bazin didactic acoperit- parteneriat Consiliul Judetan
 19. Amenajare spatii de joaca pentru copii
 20. Semaforizarea orasului
 21. Dezvoltarea zonei Parc Balnear