Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 10 decembrie 2020 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea, de către aparatul de specialitate al primarului, a condițiilor de impunere a supraimpozitării pentru terenurile neîngrijite pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Marghita, cu front la drumurile publice modernizate.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 28 ianuarie 2021, ora 16.15, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Legii nr. 227/2005 privind Codul fiscal, HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Codului civil, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin referatul de aprobare a primarului și raportul de specialitate al Direcției tehnice.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Szabó Timea,  telefon: 0259362001, int. 18. 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare, raportul de specialitate, textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 8 ianuarie 2021  

  • prin formularul online disponibil aici;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
  • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
  • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre privind stabilirea, de către aparatul de specialitate al primarului, a condițiilor de impunere a supraimpozitării pentru terenurile neîngrijite pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Marghita, cu front la drumurile publice modernizate. 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 18, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Szabó Timea.