Anunț privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

ANUNȚ

   Primăria Municipiului Marghita vă aduce la cunoștință faptul că, prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autoritățile publice locale să înființeze și să întreține un registru de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.

   Astfel, persoanele juridice și fizice au obligația de a declara sistemele individuale autorziate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

Drept urmare, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate ( bazine de colectare cum sunt fosele septice, toaletele cu bazin etc.), trebuie să depună la sediul S.P.A.A.C.S-Marghita, biroul 15 ( str. Nicolae Bălcescu nr. 19, Marghita) o cerere/declarație.

Precizăm faptul că legislația prevede amenzi între 5000 lei și 10000 lei  în cazul în care nu se va depune acesată declarație.

   PRECIZĂRI DIN HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate:

  • Construcția sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului și să se asigure protejarea sănătății umane. Aceste sisteme pot include instalații prefabricate standardizate și/sau construcții.
  • (2) Instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanșe pentru scoaterea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specificate în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016
  • (3) Bazinele vidanjabile etanșe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicațiilor tehnice de montare și utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalației.
  • Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transporului apelor uzate la o stație de epurare.
  • Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare.

Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât și în cazul celor care urmează să fie construite.