Anunț dezbaterea publică

Astăzi, 27 martie 2019 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind proiectul de act normativ pentru aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 8 aprilie 2019, ora 17.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, coroborat  cu alin. 4 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin adresa  nr. 27 din 27 martie 2019 a Consiliului de administrație a SC Parc Balneomar SA.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online utilizând formularul de aici sau direct la sediul instituției  între orele 09.00 – 15.00, persoana de contact Szabó Timea,  telefon: 0259362001, int.18.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

      • propunerea de prețuri și tarife aplicabile

      • textul complet al proiectului actului respectiv

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune până la data de 5 aprilie 2019

  • prin formularul online disponibil aici;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
  • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
  • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 18, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Szabó Timea.